Analiza ilościowa

Obszarem naszej działalności są m.in. dane ilościowe, których gromadzeniem, przetwarzaniem i interpretacją się zajmujemy. Obejmują one zagregowane i możliwe do uporządkowania w różny sposób informacje zaprezentowane w formie numerycznej. Zarówno ich charakter, jak i metody, którymi się posługujemy do ich pozyskania, zależą przede wszystkim od specyfiki Twojej działalności. Dlatego przed przejściem do właściwych czynności analitycznych przeprowadzamy indywidualny przegląd Twojego biznesu, na podstawie którego dobieramy odpowiednie narzędzia i techniki zbierania oraz przetwarzania kluczowych informacji.

Dane ilościowe – fundament analityki internetowej

Pozyskiwane przez nas dane ilościowe dotyczą zachowania użytkowników odwiedzających Twoją stronę, sklep internetowy czy profil w mediach społecznościowych. Pozwalają dowiedzieć się wielu newralgicznych informacji na temat potencjalnych klientów czy odbiorców treści, jak np.:

• płeć, wiek, miejsce zamieszkania,
• czas spędzony na stronie,
• czynności wykonywane w witrynie w trakcie jej odwiedzin,
• urządzenia i systemy wykorzystywane do przeglądania serwisu,
• źródło ruchu.

Ponieważ zbieramy dane ilościowe w czasie rzeczywistym i agregujemy je dzień po dniu, możemy obserwować zachodzące w ich obrębie modyfikacje. To szczególnie istotne w przypadku podejmowania wszelkiego rodzaju działań marketingowych i wprowadzania zmian na stronie, ponieważ pozwala na monitorowanie ich efektów. Dzięki oferowanemu przez nas wsparciu wiesz, jakie efekty w zachowaniu i liczbie użytkowników przyniósł dany krok, np. inwestycja w nową formę reklamy.
Dane ilościowe pozwalają Ci na efektywne kontrolowanie działalności. Umożliwiają m.in. obiektywne i rzetelne zdiagnozowanie obecnej sytuacji i są sposobem na to, żeby cały czas trzymać rękę na pulsie, obserwując zachodzące w czasie zmiany. Daje Ci to solidną podstawę do podejmowania prawidłowych, trafnych decyzji, a w razie potrzeby do ich szybkiej korekty. Wykorzystanie danych ilościowych ułatwia sprawne reagowanie na problemy i wzmacnianie silnych stron Twojego biznesu. 

Precyzyjna analiza danych ilościowych

Zebrane informacje porządkujemy w taki sposób, żeby na ich bazie można było wyciągnąć konstruktywne wnioski na temat Twojej działalności. Co można i warto poprawić? Jakie elementy przynoszą najwięcej korzyści i opłaca się je wzmocnić? Jak użytkownicy zareagowali na ostatnie zmiany na stronie? To tylko część pytań, na które uzyskasz odpowiedź, posługując się danymi ilościowymi zgromadzonymi i odpowiednio zinterpretowanymi przez naszych analityków.

Gromadzone informacje prezentujemy w przystępnej, graficznej formie, co ułatwia ich przeglądanie i analizę. Dostarczamy Ci szczegółowe i jednocześnie przejrzyste raporty obejmujące kluczową wiedzę dotyczącą funkcjonowania Twojego biznesu w Internecie. Korzystając z nich, możesz zoptymalizować swoją działalność w taki sposób, aby jak najefektywniej osiągać założone cele i poprawić konwersję. Zapraszamy do współpracy niezależnie od branży, w której funkcjonujesz i specyfiki Twojej działalności!

Źródła:
https://www.grupa-tense.pl/analityka-internetowa/#analityka2